Informacje i kontakty

Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, Powiat: Parczewski

Ważne kontakty:

Wójt Gminy Grażyna Lamczyk

83 355-70-01 533-807-444 

email: wojtdk@debowakloda.pl

—————————————————————–
kontakt

83 355-70-08 Sekretariat 

FAX:      83 355-70-44

email: sekretariat@debowakloda.pl

83 355-70-14 Sekretarz Gminy

email: sekretarz@debowakloda.pl

83 355-70-25 Skarbnik Gminy

email: skarbnik@debowakloda.pl

Numer alarmowy 24 h: 786 111 678

Dział email: telefon nr pokoju
Ewidencja Ludnośći ewidencjaludnosci@debowakloda.pl 83 3557048
Finanse finanse@debowakloda.pl 83 3557025
Dział gospodarczy Urzędu Gminy gospodarczy@debowakloda.pl 83 3557578
Informatyk informatyk@debowakloda.pl 503387850
Inwestycje inwestycje@debowakloda.pl 83 3557010
Kadry kadry@debowakloda.pl 83 3557006
Komendant Ochrony Przeciwpożarowej komendant@debowakloda.pl 83 3557048
Gospodarka komunalna komunalne@debowakloda.pl 83 3557578
Nieruchomości nieruchomosci@debowakloda.pl 83 3557590
Opłaty komunalne oplatykomunalne@debowakloda.pl 83 3557578
Oświata oswiata@debowakloda.pl 83 3557025
Planowanie przestrzenne planowanie@debowakloda.pl 83 3557023
Płace place@debowakloda.pl 83 3557006
Podatki podatki@debowakloda.pl 83 3557024
Promocja Gminy promocja@debowakloda.pl 83 3557023
Referat oraganizacyjno-prawny referatorganizacyjny@debowakloda.pl 83 3557048
Ochrona środowiska srodowisko@debowakloda.pl 83 3557010
Urząd Stanu Cywilnego usc@debowakloda.pl 83 3557048
Alarm Zapachowy alarm-zapachowy@debowakloda.pl 83 3557010

NUMER KONTA GŁÓWNEGO: 

logobs 78 8042 0006 0260 1658 2000 0010

NUMER KONTA DO WPŁAT – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI (OPŁATA ZA ŚMIECI):

logobs 21 8042 0006 0260 1658 2000 0260

NIP: 539-150-34-80  REGON: 000532487