BIP Dębowa Kłoda

Kontynuacja pomocy mieszkańcom gminy Dębowa Kłoda w postaci dystrybucji artykułów spożywczych?>

Kontynuacja pomocy mieszkańcom gminy Dębowa Kłoda w postaci dystrybucji artykułów spożywczych

Już po raz kolejny do mieszkańców gminy Dębowa Kłoda zostanie skierowane wsparcie w postaci bezpłatnego otrzymania artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

W okresie od września 2017r. do czerwca 2018r. żywność będzie dystrybuowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chmielowie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie. We wcześniejszych edycjach Programu w pomoc mieszkańcom gminy zaangażowanie były także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Dębowej Kłodzie i Uhninie.

Celem Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Realizacja Podprogramu 2017 umożliwi, już po raz kolejny niesienie systematycznej pomocy najbardziej potrzebującym osobom z terenu gminy Dębowa Kłoda, poprzez skorzystanie  ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do 20 czerwca 2018r., każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron, ryż biały, kaszę gryczaną, mleko UHT, ser żółty, herbatniki, gulasz wieprzowy, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, filet w makreli w oleju, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, buraczki, cukier biały, olej rzepakowy.

            Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.