BIP Dębowa Kłoda?>

KONWENT NGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do udziału w

*Konwencie NGO, *realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego pn.

/„Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”/, który

współfinansowany jest przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego.

*Miejsce Konwentu: **

Hotel Korona Zemborzyce Tereszyńskie 97 A 20 – 515 Lublin*

*Termin:*

28 – 30 września 2016 roku**

*Zakres merytoryczny**Konwentu:*

*Dzień 1 – *28 września 2016

_Część Wykładowa___

1. *Perspektywa trzeciego sektora w Polsce i na świecie.*

2. *Nowe możliwości realizacji usług użyteczności publicznej*.

– co to jest usługa społeczna?

– usługi społeczne w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego oraz innych dokumentach i wytycznych

wynikających z perspektywy finansowej 2014 – 2020.

– dlaczego samorząd powinien się interesować nowymi możliwościami

realizacji usług społecznych użyteczności publicznej.

– standardy usług społecznych. Korzyści. Dobre przykłady.

3.*Panel dyskusyjny*

*Znaczenie organizacji pozarządowych i jednostekpublicznych w

budowaniu****sieci usług społecznych.*

– co to jest sieć usług społecznych?

– czy i w jaki sposób organizacje pozarządowe mogą stać się wiodącym

partnerem samorządu terytorialnego w realizacji zadań użyteczności

publicznej, w szczególności w zakresie usług społecznych użyteczności

publicznej?

_Część Warsztatowa_

Warsztat 1: *gr. I *

*Korzyści wynikające z wykorzystania instrumentu jakim jest inicjatywa

lokalna/. /*

– sześć lat inicjatywy lokalnej – wybór praktyki jej stosowania.

Orzecznictwo sądowe poświęcone inicjatywie lokalnej.

– jak korzystać z inicjatywy lokalnej? Obszary tematyczne inicjatywy

lokalnej. Przegląd.

– inicjatywa lokalna inną formą realizacji już istniejących zadań gminy,

powiatu lub województwa.

– co zrobić by inicjatywa lokalna stała się szeroko stosowanym

narzędziem partycypacji obywatelskiej?

Warsztat 2: *gr.//II*

*Budowa powiązań kooperacyjnych między sferą biznesu, samorządami

terytorialnymi, sektorem nauki a organizacjami pozarządowymi i

przedsiębiorstwami społecznymi/./*

– powiązania kooperacyjne o charakterze krajowym i ponadregionalnym.

Klastry, partnerstwa, franczyza społeczna itp.

– tworzenie warunków do nawiązywania trwałych, stabilnych więzi

gospodarczych

– narzędzia KPRES wspierające rozwój sektora ekonomii społecznej.

Warsztat 3 *gr. III//*

*Model sieciowy – nowoczesnym modelem pomocy i integracji społecznej. *

– proces tworzenia i realizowania sieci usług

– formy sieciowania: od związków nieformalnych do formalnych

– przykłady realizacji modelu sieciowego w Polsce.

*Dzień 2 – *29 września 2016

_Część Wykładowa_

1.*Rady Działalności Pożytku Publicznego a dialog obywatelski

– dialog obywatelski a dialog społeczny. Miejsce dialogu obywatelskiego

w porządku prawnym

– dialog obywatelski – podstawą konfrontacji różnych grup społecznych

– Rada działalności Pożytku Publicznego jako forum współpracy

międzysektorowej.

2.*Klauzule społeczne*

*- *wpływ na współpracę organizacji pozarządowych z samorządem.

**3. *Dyskusja moderowana *

Sektor non-profit w mojej gminie – dyskusja moderowana.

_Cześć Warsztatowa _

Warsztat 1: *gr. II Korzyści wynikające z wykorzystania instrumentu jakim jest inicjatywa lokalna. *

Warsztat 2: *gr. III Budowa powiązań kooperacyjnych między sferą

biznesu, samorządami terytorialnymi, sektorem nauki a organizacjami

pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi. *

Warsztat 3: *gr. I Model sieciowy- nowoczesnym modelem pomocy i

integracji społecznej.*

*Dzień 3 – *30 września 2016

_Część Wykładowa_

//1.*Typy sieci organizacji pozarządowych oraz formy ich działania. *

– geneza zjawiska sieciowania organizacji pozarządowych w Polsce

– kategorie sieci organizacji pozarządowych

– sytuacja sieci organizacji pozarządowych.

2.*Panel dyskusyjny *

*Organizacja parasolowa – dlaczego? Po co? *

– zasady działania i rola organizacji parasolowych

– cele organizacji parasolowych i formy ich realizacji. Przykłady

– korzyści i zagrożenia z posiadania reprezentacji.

_Część Warsztatowa ___

Warsztat 1: *gr. III Korzyści wynikające z wykorzystania instrumentu

jakim jest inicjatywa lokalna. *

Warsztat 2: *gr. I Budowa powiązań kooperacyjnych między sferą biznesu,

samorządami terytorialnymi, sektorem nauki a organizacjami pozarządowymi

i przedsiębiorstwami społecznymi.//*

Warsztat 3: *gr. II Model sieciowy- nowoczesnym modelem pomocy i

integracji społecznej.//*

*Kto może wziąć udział w Konwencie ?*

Uczestnikami Konwentu mogą zostać przedstawiciele organizacji

pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą i/lub odpłatną

działalność statutową i/lub zatrudniających płatny personel

realizujących działania z obszaru włączenia społecznego oraz

przedstawiciele samorządów terytorialnych i jego jednostek

organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego.

*Uczestnictwo w Konwencie jest bezpłatne. W ramach Konwentu każdy

uczestnik otrzyma pełne wyżywienie oraz nocleg.*

*Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu na Konwent.*

*Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w Konwencie?*

Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy *  e-mailem na adres: zofia.jaroszek.rops@gmail.com

<mailto:zofia.jaroszek.rops@gmail.com>__

•    faksem na numer: 81 528 76 25

•    osobiście/ drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki

Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin.

W załączeniu regulamin rekrutacji, karta zgłoszeniowa.

Regulamin rekrutacji Konwent NGO

Regulamin_rekrutacji_Konwent_NGO

karta_zgloszeniowa_Konwent_NGO