Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji zaprasza do korzystania z narzędzia “Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, która daje możliwość bezpośredniego kontaktu obywatela z Policją i służy poprawie bezpieczeństwa poprzez wskazanie konkretnych miejsc oraz zagrożeń występujących lokalnie.