BIP Dębowa Kłoda

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa?>

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji zaprasza do korzystania z narzędzia „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, która daje możliwość bezpośredniego kontaktu obywatela z Policją i służy poprawie bezpieczeństwa poprzez wskazanie konkretnych miejsc oraz zagrożeń występujących lokalnie.