BIP Dębowa Kłoda

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze?>

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds planowania przestrzennego. Niezbędne wymagania od kandydatów i zadania wykonywane na stanowisku wraz z wymaganymi dokumentami znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowej: https://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=102&p1=szczegoly&p2=1203753

Miejsce i termin dostarczenia dokumentów:

Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda                                               Dębowa Kłoda 116 A, 21-211 Dębowa Kłoda                                                                                        W terminie do dnia 27 października 2017r. z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw planowania przestrzennego”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego