BIP Dębowa Kłoda

NABÓR WNIOSKÓW do Projektu  pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja?>

NABÓR WNIOSKÓW do Projektu  pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt ten przewiduje wsparcie dla MIKRO, MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z sektora gosp. wodno-ściekowej i rekultywacji z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt ma charakter ogólnopolski.

Termin zakończenia naboru: 04.08.2022 r. godzina 15:00. Zastrzega się zamknięcie naboru w przypadku wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę odpowiadającą 150% alokacji.

Miejsce składania dokumentów: System Operatora: https://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/.

LINK DO NABORU: https://arleg.eu/ogloszenie-o-naborze-formularzy-zgloszeniowych-projektu-pn-kompetencje-dla-sektorow-gospodarka-wodno-sciekowa-i-rekultywacja-runda-nr-1/