BIP Dębowa Kłoda

Nabór wniosków na wyroby zawierające azbest?>

Nabór wniosków na wyroby zawierające azbest

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza mieszkańców gminy do składania wniosków
o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem  wyrobów
zawierających azbest
zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

Nabór wniosków odbędzie się w dniach 11 – 15.07.2016 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda, pokój  nr 1 ( parter ) tel. (83) 355 75 78  oraz w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie

WNIOSEK_osoba_fizyczna_wspólnota_mieszkaniowa