BIP Dębowa Kłoda

Nadanie szkole imienia „Armii Krajowej”?>

Nadanie szkole imienia „Armii Krajowej”

DSC_0862

Dzień 27 października 2016 r. zapisze się w dziejach naszej szkoły i społeczności lokalnej jako jeden z najważniejszych. W tym dniu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dębowej Kłodzie przyjęła imię „Armii Krajowej” oraz otrzymała sztandar.

Podczas Mszy Św. sprawowanej przez J.E. Księdza Biskupa Kazimierza Gurdę został poświęcony sztandar. Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły, gdzie została przecięta wstęga odsłaniająca „Ścianę Patrona”. Uroczystego aktu dokonali Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda, przedstawiciel Zarządu Powiatowego Związku Żołnierzy AK por. Józef Sutryk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Wójt Gminy Dębowa Kłoda Radosław Kozak oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dębowej Kłodzie Łucja Furmaniuk.

Następnie wszyscy zebrani udali się na salę gimnastyczną, gdzie Pan Wójt przywitał zaproszonych gości. Naszą uroczystość uświetnili obecnością m.in. Dyrektor Biura Senatora RP Grzegorza Biereckiego Kamil Paszkowski, Komendant Placówki Straży Granicznej we Włodawie ppłk SG Janusz Wólczyński, Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej mjr mgr inż. Krzysztof Woźniak, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzy Szwaj, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Wicestarosta Powiatu Bialskiego Janusz Skólimowski, Komendant Powiatowy Policji w Parczewie mł. insp. Krzysztof Kozyra, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie mł. bryg. mgr inż. Leszek Szymański, przedstawiciele władz powiatowych, gminnych i instytucji państwowych, dyrektorzy szkół z terenu gminy i powiatu, Ks. Prałat Tadeusz Lewczuk, Ks. Kanonik Tomasz Kostecki, Ks. Andrzej Olszewski oraz Ks. dr Grzegorz Koc, Henryk Czech były Wójt Gminy Dębowa Kłoda oraz Krzysztof Wroński pierwszy dyrektor Gimnazjum w Dębowej Kłodzie z oddziałami w Kodeńcu i Uhninie, Zarząd Powiatowy AK w Parczewie, stowarzyszenia działające na terenie gminy, nauczyciele i pracownicy szkoły, emerytowani nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz mieszkańcy gminy.

Uroczystość nadania imienia szkole była idealną okazją do wspomnień. Dlatego też Dyrektor Łucja Furmaniuk przedstawiła historię szkoły oraz uzasadniła wybór „Armii Krajowej” na patrona. Jak wspomniała, już od początku istnienia naszej placówki krzewiliśmy tradycje patriotyczne ze szczególnym uwzględnieniem dokonań bohaterów okresu II wojny światowej. Nadanie imienia Armii Krajowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Dębowej Kłodzie, jest próbą zachowania w pamięci naszych bohaterów, którzy oddali życie za wolność ojczyzny. Jest to również wyraz czci dla tych, którzy cierpieli w więzieniach, obozach, a potem powrócili schorowani do swoich rodzin. Pragniemy, by to zaszczytne imię było pomocne w kształtowaniu i wychowaniu młodego człowieka. Chcemy, by absolwent naszej szkoły znał rodzimą historię, dorobek przodków, kulturę regionu. Był człowiekiem uczciwym i prawym. Nadanie  imienia Armii Krajowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum, to wskazanie uczniom najlepszego wzorca cnót obywatelskich i narodowych, jakiego moglibyśmy sobie życzyć. W dzisiejszych czasach – kiedy często liczy się mieć, a nie być – potrzeba młodemu pokoleniu wzorców do kształtowania uczuć patriotycznych i odpowiednich postaw.

Przewodnicząca Rady Gminy Dębowa Kłoda Pani Krystyna Szpak odczytała Uchwałę Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie nadania imienia Armii Krajowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dębowej Kłodzie.

Nadanie imienia związane jest z przekazaniem sztandaru, który jest symbolem tradycji patriotycznych, szacunku dla człowieka, hartu ducha i wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń społeczności szkolnej i lokalnej. Nie było by to możliwe bez ludzi dobrej woli, którzy ufundowali zakup sztandaru dla naszej szkoły. Są nimi: Firma Karol Kania i Synowie, Rada Rodziców ZSS w Dębowej Kłodzie, Firma Polana, Przewodnicząca Rady Gminy Dębowa Kłoda Krystyna Szpak wraz z Radnymi, Pani Ewa Wawryszczuk – firma ubezpieczeniowa Eureka, Ksiądz Kanonik Tomasz Kostecki, Pani Magdalena i Pan Radosław Kozak, Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Dębowej Kłodzie, Rada Pedagogiczna, emeryci i pracownicy ZSS w Dębowej Kłodzie, Henryk Czech, Jerzy Krępski oraz Elżbieta Grudzińska-Konczal.

Wyrazem szacunku i uznania dla fundatorów sztandaru są pamiątkowe gwoździe umieszczone na drzewcu sztandaru.

Przedstawiciele Rady Rodziców Pan Jerzy Drozd, Pani Katarzyna Kociel oraz Pani Marta Izdebska przekazali sztandar Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Pani Dyrektor, która zapewniła, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Następnie został on przekazany przedstawicielom uczniów: Kamilowi Powroźnikowi, Paulinie Bartosiewicz oraz Paulinie Gajos. Przyjmując sztandar przyrzekli otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, naszej gminy i naszej ojczyzny. Ponadto delegacja uczniów z każdej klasy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum złożyła uroczyste ślubowanie na otrzymany sztandar. W skład delegacji weszli: Uczennica kl. I Gabriela Przekorzyńska, Uczennica kl. II Natalia Kaczan, Uczennica kl. III Martyna Dziedzic, Uczennica kl. IV Patrycja Chołodzińska, Uczeń kl. V Piotr Tyszkiewicz, Uczennica kl. VI Oliwia Oleksiuk, Uczennica kl. I A Gabriela Ziółkowska, Uczennica kl. I B Aleksandra Keler, Uczeń kl. II Jakub Gruszczyk, Uczennica kl. III Sandra Wierzejska.Uwieńczeniem tej części programu było uroczyste odśpiewanie hymnu szkoły (słowa Anna Terlecka, muzyka Artur Bójko). Jesteśmy dumni, że nasza szkoła może się od dziś szczycić sztandarem, hymnem i logo szkoły, którego autorem jest jedna z uczennic, Beata Tyszkiewicz.

Część oficjalną zakończyły przemówienia zaproszonych Gości oraz odczytanie listów gratulacyjnych m.in. z Kancelarii Prezydenta RP, po których nadszedł czas na przedstawienie przygotowane przez uczniów gimnazjum. Autorem scenariusza był Mirosław Wojciechowski we współpracy z Elżbietą Malesa i Małgorzatą Gogłuska, scenografia Anna Romaniuk i Ewa Dudzińska. Oprawę muzyczną i chór przygotował Artur Bójko. Gratulujemy młodym artystom, ponieważ stanęli na wysokości zadania i przenieśli nas – widzów, w czasy dla nich znane tylko z opowieści.

Konferansjerami byli Bożena Jarmoszewska oraz Andrzej Kopiński.

Podsumowaniem tego doniosłego wydarzenia, niech będą słowa Pani Dyrektor, która w imieniu własnym i całej społeczności Zespołu Szkół Samorządowych w Dębowej Kłodzie serdecznie podziękowała zebranym za obecność w tak szczególnym dla nas dniu. „Serdeczne podziękowania należą się również Rodzicom za ogromną pomoc w organizacji uroczystości. Wszystkim Gościom, Przyjaciołom Szkoły, Sponsorom – dziękujemy za serdeczne słowa, życzenia i wsparcie. Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Szkoły – Moi Najbliżsi Wam dziękuję za wszystko co za Nami. Jesteście siłą i wartością naszych szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Dziękuję za ogromne zaangażowanie, wkład pracy, zrozumienie i profesjonalne przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Tylko ja, tylko my wiemy – jak wiele sobie zawdzięczamy. Kochani Uczniowie, Wam dziękuję najcieplej jak potrafię. Udowodniliście wielokrotnie – nauką, zachowaniem, że w pełni zasługujecie na Sztandar i imię Armii Krajowej. Jestem – jesteśmy z Was bardzo dumni. Bez Was ta uroczystość nie miałaby sensu. Zespół Szkół w Dębowej Kłodzie to placówka ucząca szacunku dla tradycji, umiłowania Ojczyzny, wychowująca w duchu tolerancji i otwartości.”

Anna Kozak

Galeria zdjęć dostępna jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/debowakloda