BIP Dębowa Kłoda

Nowy obszar zagrożony w związku z wystąpieniem Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków?>

Nowy obszar zagrożony w związku z wystąpieniem Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków

Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego,
łęczyńskiego, parczewskiego i włodawskiego.

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem pamiętajmy o przestrzeganiu zasad bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu.