BIP Dębowa Kłoda

Obchody 77. rocznicy wydarzeń we wsi Makoszka i Plebania Wola oraz Lasach Parczewskich w czasie II Wojny Światowej.?>

Obchody 77. rocznicy wydarzeń we wsi Makoszka i Plebania Wola oraz Lasach Parczewskich w czasie II Wojny Światowej.

22 lipca to dzień niezwykle ważny dla mieszkańców gminy Dębowa Kłoda, szczególnie dla Mieszkańców wsi Plebania Wola i Makoszka. W tym roku przypadała 77 rocznica wydarzeń z 22 lipca 1944 r., w którym to zostali pomordowani Mieszkańcy tych wsi. Okrucieństwo i bezduszność hitlerowców zapisało się w historii obu wsi krwawymi literami.

W tym roku obchody 77 rocznicy wydarzeń z lipca 1944 r. odbyły się przy udziale wielu zaproszonych gości oraz Mieszkańców wsi Plebania Wola i Makoszka.
Wśród zaproszonych gości w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, Jarosława Stawiarskiego, obecny był Pan Jerzy Szwaj, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, zaproszona została także Poseł na Sejm RP , Pani Monika Pawłowska, w imieniu której obecny był Dyrektor Biura Poselskiego, Pan Jędrzej Halarz. W imieniu Burmistrza Parczewa obecny był Pan Stanisław Chojak kierownik Referatu Oświaty i Kultury w Parczewie. Starostwo Powiatowe reprezentował Starosta Parczewski Pan Janusz Hordejuk z delegacją w składzie: Pan Janusz Zieliński – Przewodniczący Rady Powiatu Parczewskiego, Pani Samanta Diana Lamczyk Kaczorek – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Pani Ewa Klajda Skarbnik Powiatu oraz Pani Anna Ignatowicz kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Gminę Dębowa Kłoda reprezentowała delegacja Urzędu Gminy Dębowa Kłoda z Wójt Gminy Dębowa Kłoda, Panią Grażyną Lamczyk na czele, w składzie Pan Jerzy Krępski Sekretarz Gminy, Pani Joanna Szczuchniak Skarbnik Gminy,Pani Małgorzata Łobejko Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie, Pan Marek Szewczyk Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Promocji, Pan Janusz Słomkowski Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej w Dębowej Kłodzie. Obecni byli również Radni Rady Gminy Dębowa Kłoda oraz Sołtysi Sołectw Gminy Dębowa Kłoda.

Zaproszeni zostali także przedstawiciele służb mundurowych. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie i Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Białej Podlaskiej reprezentował major Ryszard Kowalczyk. W uroczystościach udział wzięli także Komendant Powiatowy Policji w Parczewie insp. Krzysztof Kozyra, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie bryg. Leszek Szymański, delegacja Nadleśnictwa Parczew na czele z Nadleśniczym , Witoldem Zakościelnym, delegacja Dekanatu Parczewskiego na czele z Dziekanem Dekanatu ks.kan. mgr Jackiem Nazarukiem, był także proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. kan. Tomasz Kostecki, delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej na czele z Dyrektor Panią Beatą Tymczak, delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie na czele z Dyrektor Panią Łucją Furmaniuk, delegacja ze Szkoły Podstawowej w Kodeńcu na czele z Dyrektor Panią Renatą Tchórz, delegacja z Powiatowej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Parczewie na czele z Dyrektor Panią Eweliną Rudkowską. Na uroczystościach w Plebaniej Woli obecne były także organizacje kombatanckie : Zarząd Główny Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie na czele z prezesem płk. Marianem Lipczukiem, Lubelską Organizację Wojewódzką Ligii Obrony Kraju reprezentował wiceprezes Pan Zdzisław Chmielarz, Rada Wojewódzka Stowarzyszenia”Pokolenia” w Lublinie na czele z majorem Janem Szyszko, Stowarzyszenia „Pokolenia” w Białej Podlaskiej reprezentował Pan Tadeusz Kochanowski, radny Sejmiku Województwa, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Sawinie na czele z Panem Mieczysławem Wroną, prezesem wraz ze sztandarem, Polski Związek Emerytów i Rencistów na czele z Panem Antonim Mroczkiem, prezesem, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Radzyniu Podlaskim na czele z Paneem Krzysztofem Rzeźniczukiem wiceprezesem, a także Zarząd Powiatowy Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Parczewie Pan Władysław Tryniecki prezes i Pan Stanisław Jarosz wiceprezes.

Uroczystości co roku mają ten sam porządek. Rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Edwarda Drozda przy leśniczówce w Makoszce. Następnie odprawiona została Msza Św. W Kaplicy w Plebaniej Woli w intencji Pomordowanych. Mszę celebrował proboszcz Parafii pw. Jana Chrzciciela w Parczewie ks. kan. Jacek Nazaruk oraz proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ks.kan. Tomasz Kostecki.

Następnie przy akopaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Urzędu Miasta Parczew pod przewodnictwem Pana Jacka Domańskiego zebrani przemaszerowali pod pominik upamiętniających Pomordowanych Mieszkańców wsi Plebania Wola i Makoszka. Uroczystości prowadziła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie, Pani Anna Walczyna.

Pod pomnikiem głos zabrał Przewodniczący Sejmiku Województwa pan Jerzy Szwaj oraz Wójt Gminy Dębowa Kłoda. Oboje odnieśli się do tragicznych wydarzeń oraz podkreslili jak ważna jest pamięć następnych pokoleń i jak niezwykle istotne jest pielęgnowanie historii. W następnej kolejności rys historyczny przypomniał dr Paweł Kiernikowski, sekretarz Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Lublinie i członek Zarządu Głównego ZWiRWP w Warszawie. Zebrani mogli także wysłuchać tekstów związanych z historią wydarzeń z lipca 1944r. przygotowanych przez młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie Martyny Czech, Zofii Szyszkowskiej oraz Martyny Kozak, przygotowane pod okiem Pani Marty Musiatewicz.

Na koniec przybyłe delegacje złożyły kwiaty.

Ostatnim punktem tego dnia było złożenie kwiatów pod pomnikiem poświęconym pamięci ofiar II wojny światowej w Lasach Parczewskich. Dodatkowo uroczystości uświetniły występy zespołów śpiewaczy Echo Dębowej i Chmiel z gminy Dębowa Kłoda oraz zespołu Jarzębina z Sawina w repertuarze pieśni patriotycznych. Na koniec zebrani mogli wysłuchać utworu w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Urzędu Miasta Parczew, którzy podczas całej uroczystości zadbali o jej podniosły charakter.

Zwieńczeniem wydarzenia w tym dniu był poczęstunek.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego dnia:

http://www.facebook.com/2038741873104684/videos/3995026970623720

Autor : Piotr Antoniewski

Zdjęcia : Anna Kozak