BIP Dębowa Kłoda

Obchody 78.rocznicy wydarzeń we wsi Plebania Wola i Makoszka w czasie II Wojny Światowej?>

Obchody 78.rocznicy wydarzeń we wsi Plebania Wola i Makoszka w czasie II Wojny Światowej

22 lipca to dzień bardzo ważny dla mieszkańców gminy Dębowa Kłoda, a szczególnie dla Mieszkańców wsi Plebania Wola i Makoszka. W tym roku przypadała 78. rocznica wydarzeń z 22 lipca 1944 r., w którym to zostali pomordowani Mieszkańcy tych wsi. Okrucieństwo i bezduszność hitlerowców zapisało się w historii obu wsi krwawymi literami.

Obchody 78. rocznicy wydarzeń z lipca 1944 r. odbyły się przy udziale wielu zaproszonych gości oraz Mieszkańców wsi Plebania Wola i Makoszka. W imieniu Pani Moniki Pawłowskiej, obecny był Dyrektor Biura Poselskiego, Pan Jędrzej Halerz, natomiast w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, Jarosława Stawiarskiego, obecny był Pan Jerzy Szwaj, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego. Starostwo Powiatowe reprezentował Starosta Parczewski Pan Janusz Hordejuk z delegacją w składzie: Pan Janusz Zieliński – Przewodniczący Rady Powiatu Parczewskiego, Pani Samanta Diana Lamczyk Kaczorek – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz Pani Aneta Szewczyk – Radna Powiatu Parczewskiego i Pani Anna Ignatowicz – Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Gminę Dębowa Kłoda reprezentowała delegacja Urzędu Gminy Dębowa Kłoda z Wójt Gminy Dębowa Kłoda, Panią Grażyną Lamczyk na czele, w składzie Pan Waldemar Wezgraj Z-ca Wójta, Pani Joanna Szczuchniak Skarbnik Gminy, Pan Janusz Słomkowski Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej w Dębowej Kłodzie. Obecni byli również Radni Rady Gminy Dębowa Kłoda na czele z Przewodniczącym Rady Panem Mieczysławem Chęckiewiczem oraz Sołtysi Sołectw Gminy Dębowa Kłoda.

Zaproszeni zostali także przedstawiciele służb mundurowych: Kpt. Krzysztof Fila – Rzecznik Prasowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie, delegacja Nadleśnictwa Parczew na czele z Nadleśniczym, Witoldem Zakościelnym. Ponadto w uroczystościach wzięli udział: duchowni z Dekanatu Parczewskiego na czele z Dziekanem ks.kan. mgr Jackiem Nazarukiem oraz proboszczem Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. kan. Tomaszem Kosteckim, a także delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie na czele z Dyrektor Panią Łucją Furmaniuk, delegacja ze Szkoły Podstawowej w Kodeńcu na czele z Panią Magdaleną Krawczyk i Ewą Chmielewską-Lotek, delegacja z Powiatowej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Parczewie na czele z Dyrektor Panią Eweliną Rudkowską i Elżbietą Jarosz. Na uroczystościach w Plebaniej Woli obecne były także organizacje kombatanckie: Zarząd Główny Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie na czele z prezesem płk. Marianem Lipczukiem, Rada Wojewódzka Stowarzyszenia ”Pokolenia” w Lublinie na czele z majorem Janem Szyszko, Stowarzyszenie „Pokolenia” w Białej Podlaskiej na czele z Panem Tadeuszem Kochanowskim, radnym Sejmiku Województwa, a także Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Sawinie na czele z Panem Mieczysławem Wroną, prezesem wraz ze sztandarem oraz Polski Związek Emerytów i Rencistów na czele z Panem Antonim Mroczkiem-prezesem i Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Radzyniu Podlaskim na czele z Panem Krzysztofem Rzeźniczukiem-wiceprezesem oraz Zarząd Powiatowy Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Parczewie na czele z Panem Władysławem Trynieckim- prezesem i Panem Stanisławem Jaroszem- wiceprezesem.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Edwarda Drozda przy leśniczówce w Makoszce. Następnie odprawiona została Msza Św. w Kaplicy w Plebaniej Woli w intencji Pomordowanych. Mszę celebrował proboszcz Parafii pw. Jana Chrzciciela w Parczewie ks. kan. Jacek Nazaruk. Następnie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Urzędu Miasta Parczew pod przewodnictwem Pana Jacka Domańskiego zebrani przemaszerowali pod pomnik upamiętniających Pomordowanych Mieszkańców wsi Plebania Wola i Makoszka. Uroczystości prowadziła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie, Pani Anna Walczyna.

Pod pomnikiem głos zabrał: dr Paweł Kiernikowski, sekretarz Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Lublinie i członek Zarządu Głównego ZWiRWP w Warszawie, który przedstawił rys historyczny oraz Pan Jędrzej Halerz Dyrektor Biura Poselskiego Pani Moniki Pawłowskiej,  Przewodniczący Sejmiku Województwa Pan Jerzy Szwaj oraz Starosta Powiatu Parczewskiego Pan Janusz Hordejuk i Wójt Gminy Dębowa Kłoda Pani Grażyna Lamczyk. Podczas wystąpień odniesiono się do tragicznych wydarzeń z roku 1944 i obecnej sytuacji na Ukrainie. Na koniec przybyłe delegacje złożyły kwiaty.

Ostatnim punktem tego dnia było złożenie kwiatów pod pomnikiem poświęconym pamięci ofiar II wojny światowej w Lasach Parczewskich. Dodatkowo uroczystości uświetniły występy zespołów śpiewaczy Echo Dębowej z gminy Dębowa Kłoda oraz zespołu Jarzębina z Sawina w repertuarze pieśni patriotycznych, a także Pani Roma Siniarska ze Stowarzyszenia „Pokolenia” w Lublinie.