Oblodzenie

Od godz. 07:30 dnia 05.03.2021 (piątek) do godz. 07:30 dnia 06.03.2021 (sobota) – spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.