BIP Dębowa Kłoda

Organizacja Pozarządowa Roku 2016″-konkurs?>

Organizacja Pozarządowa Roku 2016″-konkurs

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie informuje o ogłoszonym Konkursie Wojewody Lubelskiego „Organizacja Pozarządowa Roku 2016”.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych z terenu woj. lubelskiego, a jego celem  jest wyróżnienie organizacji pozarządowych, które przez swoje działania aktywizują i integrują środowisko lokalne, kształtują zasady współżycia społecznego oraz poprawiają jakość życia społeczności lokalnej, a także wzmocnienie wizerunku  organizacji pozarządowych oraz identyfikacja i promocja dobrych praktyk. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/konkursy/konkurs-organizacja-pozarzadowa-roku-2016.html