BIP Dębowa Kłoda

Ostateczny termin na podpisanie umów dot.montażu instalacji solarnych?>

Ostateczny termin na podpisanie umów dot.montażu instalacji solarnych

Informujemy, iż osoby, które nie zgłosiły się we wskazanych dniach na podpisanie umów w zakresie montażu instalacji solarnych mają ustalony dodatkowy ostateczny termin, tj. do dnia 23.02.2018r. w godz. pracy Urzędu Gminynie zgłoszenie się w ww. terminie skutkować będzie wykreśleniem Mieszkańca z listy głównej i uruchomienie listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji z montażu instalacji solarnych należy w podanym wyżej terminie złożyć dodatkowo stosowne oświadczenie (w załączeniu).

Załącznik:

Oświadczenie o rezygnacji

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 83 3557023 lub 833557010.