BIP Dębowa Kłoda

Ostateczny termin na podpisanie umów dot.montażu instalacji solarnychOstateczny termin na podpisanie umów dot.montażu instalacji solarnych

Informujemy, iż osoby, które nie zgłosiły się we wskazanych dniach na podpisanie umów w zakresie montażu instalacji solarnych mają ustalony dodatkowy ostateczny termin, tj. do dnia 23.02.2018r. w godz. pracy Urzędu Gminynie zgłoszenie się w ww. terminie skutkować będzie wykreśleniem Mieszkańca z listy głównej i uruchomienie listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji z montażu instalacji solarnych należy w podanym wyżej terminie złożyć dodatkowo stosowne oświadczenie (w załączeniu).

Załącznik:

Oświadczenie o rezygnacji

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 83 3557023 lub 833557010.