BIP Dębowa Kłoda

Przypominamy o składaniu Oświadczeń?>

Przypominamy o składaniu Oświadczeń

Przypominamy, że osoby, które otrzymały w 2022 r sprzęt komputerowy w ramach projektu Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym i zgodnie z podpisaną Umową Darowizny oraz procedurą monitorowania, zobowiązane są złożyć Oświadczenie o wykorzystaniu sprzętu zgodnie z przeznaczeniem nie rzadziej niż co 6 miesięcy od dnia przekazania sprzętu przez okres 2 lat od zakończenia Projektu.
W związku z powyższym zapraszamy do składania Oświadczeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w godz. pracy urzędu w dniach 19-20 stycznia 2023 r. w pokoju nr 15. W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie zapraszamy do poinformowania o tym fakcie telefonicznie pod nr tel. 83 3557023.