BIP Dębowa Kłoda

Otrzymaliśmy dofinansowanie z programu „Cyfrowa Gmina”?>

Otrzymaliśmy dofinansowanie z programu „Cyfrowa Gmina”

Do Gminy Dębowa Kłoda trafi wsparcie finansowe w wysokości 116 400,00 złotych w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, które zostanie przeznaczone na zadania związane z cyfryzacją.

Program ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Ubiegając się o dotację, gmina Dębowa Kłoda pozyskała maksymalne wsparcie finansowe, które dla każdej z gmin w Polsce było obliczane w oparciu o dwa kryteria – liczbę mieszkańców oraz wartość współczynnika G, który zależy od wysokości dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego

Przedsięwzięcie jest w 100% dofinansowane w ramach programu „Cyfrowa Gmina” i zostanie przeznaczone na:

– zakup licencji i wdrożenie portalu podatkowego wraz z uruchomieniem płatności umożliwiających mieszkańcom gminy logowanie się przez Internet przy wykorzystaniu uwierzytelnienia Profilem Zaufanym do portalu prezentującego stan rozliczeń podatków, opłat lokalnych i komunalnych z możliwością zdalnej płatności elektronicznej oraz składaniem formularzy elektronicznych (deklaracji i informacji) związanych podatkami i opłatami lokalnymi,

– zakup stacji roboczych (komputerów stacjonarnych) wraz z pakietami biurowymi do Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, dzięki którym zastąpi się te najbardziej wysłużone stacje robocze oraz stare wersje pakietów biurowych ,

– zakup usługi przeprowadzenia diagnozy bezpieczeństwa zgodnie z założeniami konkursu.

Celem realizacji działań inwestycyjnych w ramach obszaru merytorycznego Cyfryzacja urzędów JST jest zwiększenie zdolności gminy do stosowania najnowocześniejszych technologii cyfrowych, uruchomienia e-usług publicznych, systemu pracy zdalnej oraz rozbudowanie infrastruktury przetwarzania i dostarczania usług cyfrowych. Realizacja projektu ułatwi niwelowanie zaległości rozwojowych na rzecz dalszej transformacji cyfrowej i osiąganiu postępu w dziedzinie e-administracji. W istotnym stopniu poprawi jakość i szybkość świadczonych usług, zwiększy dostęp do informacji oraz poprawi elastyczność i satysfakcję klientów we współpracy z urzędem. Wymiernym efektem cyfryzacji będzie automatyzacja procesów administracyjnych, w tym minimalizowanie błędów ludzkich i ich znaczenia, a tym samym oszczędność czasu oraz środków finansowych z tytułu mniejszego wykorzystania miejsca, papieru oraz akcesoriów i materiałów niezbędnych do druku. Ważnym aspektem zrealizowania grantu będzie również zniwelowanie części barier przed osobami z niepełnosprawnością w zakresie realizacji spraw publicznych – poprzez działania pozwalające na zdalne korzystanie i procedowanie w obszarach administracyjnych również osobom niepełnosprawnym, zależnym, mającym pod opieką osoby zależne czy chorym.

Europejski_Fundusz_Rozwoju_Regionalnego_plakat A3

 


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19