Otwarcie hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka

24 września br. odbyło się otwarcie hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka w związku z zakończoną realizacją projektu dofinansowanego z PROW na lata 2014-2020 pn.”Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka, gmina Dębowa Kłoda”.

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm Dekonta i RDLS Sp. z o.o., które do wykonania większości robót budowlanych wytypowała firmę MONT-SAN Zalewski Mirosław.  Projekt oczyszczalni opracował inż. Arkadiusz Malik firma SANITMAL, a nadzór naukowy prowadził Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie pod kierownictwem prof. dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego. Całe przedsięwzięcie opiewało na kwotę ok. 6 400 000,00 zł.  Na wielkie wydarzenie otwarcia jednej z największej oczyszczalni w Polsce przybyli przedstawiciele z Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, władze powiatu, poszczególnych gmin oraz zaproszeni znakomici Goście reprezentujący środowiska naukowe, samorządowe, lokalne i duchowieństwo.

Wybudowana oczyszczalnia składa się z trzech zasadniczych części:

– układu mechanicznego oczyszczania ścieków zintegrowanego z systemem hydrofitowym do odwadniania i unieszkodliwiania osadów ściekowych;

– z części biologicznej złożonej z hybrydowego hydrofitowego systemu oczyszczania ścieków składających się z układów złóż gruntowo-roślinnych: trzciny pospolitej i miskanta olbrzymiego;

– z innowacyjnego systemu do usuwania fosforu ze ścieków.

Poszczególne elementy oczyszczalni są połączone za pomocą wew. kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz studni rewizyjnej, które służą do regulacji poziomu ścieków w złożach i poboru próbek do kontrolnych analiz laboratoryjnych.

Przepływ ścieków w oczyszczalni jest kontrolowany za pomocą 2 przepływomierzy elektromagnetycznych oraz istnieje system recyrkulacji czyli zawracania ścieków oczyszczonych, który może być przydatny w przypadku niedoboru ścieków.

Oczyszczalnia ta świetnie będzie sprawdzała się w miejscowości turystycznej, jaką jest Białka, bowiem z obserwacji wynika, iż w sezonie letnim jest bardzo duży pobór wody i ilości ścieków, co ma wpływ na nierównomierność poboru wody z istniejącego wodociągu oraz na produkcję ścieków. Stąd też na potrzeby mieszkańców stałych i turystów odwiedzających miejscowość Białka władze lokalne powzięły stanowisko budowy ww. oczyszczalni z kanalizacją, które będą unieszkodliwiać ścieki bytowe.