BIP Dębowa Kłoda

Podpisywanie umów na zakup i montaż solarów z mieszkańcami z listy rezerwowej?>

Podpisywanie umów na zakup i montaż solarów z mieszkańcami z listy rezerwowej

Informujemy, iż w dniach 13-20 marca 2018 r. w godzinach funkcjonowania Urzędu, będą podpisywane m.in. umowy o ustalenie wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym na zakup i montaż solarów z osobami z listy rezerwowej w ramach projektu pt. „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W związku z powyższym w dniach 13-14 marca 2018r. zapraszamy osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, natomiast w kolejnych dniach tj.15-20 marca 2018r. pozostałe osoby z listy rezerwowej.

Przy podpisywaniu umowy niezbędny jest dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz dowód osobisty.

Podpisywanie umów:

pokój nr 2 (parter) lub pokój nr 15 (I piętro)

w godz. pon.8.00 – 16.00;  wt-piąt.-7.00-15.00

Informacje telefoniczne pod nr tel. 83 355 70 23, 83 3557010.