BIP Dębowa Kłoda

Podpisywanie umów użyczenia-instalacje fotowoltaiczne i solarne?>

Podpisywanie umów użyczenia-instalacje fotowoltaiczne i solarne

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż w dniach 24-27 września 2019 r. w godzinach funkcjonowania Urzędu, będą podpisywane m.in. umowy użyczenia nieruchomości na zakup i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych z osobami z zakwalifikowanymi (lista podstawowa dostępna jest m.in. na stronie internetowej www.debowakloda.pl) w ramach projektu pt. „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda-etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Przy podpisywaniu umowy niezbędny jest dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości tj. Wyciąg z Księgi Wieczystej.

Na tym etapie nie pobieramy jakichkolwiek opłat związanych z projektem.

Podpisywanie umów:

pokój nr 15 (I piętro) i pokój nr 2 (parter)

w godz. pon.8.00 – 16.00;  wt-piąt.-7.00-15.00

Informacje telefoniczne pod nr tel. 83 355 70 23, 83 3557010.