BIP Dębowa Kłoda?>

Pomoc żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Zapraszamy osoby chętne i kwalifikujące się do Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z terenu gminy Dębowa Kłoda w celu kwalifikacji  i podpisania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie do dnia 26.10.2018r.(piątek).

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  (Dz. U. z 2018r., poz. 1358), od dnia 1 października 2018r. kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania artykułów żywnościowych wynosi odpowiednio: 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056,00 zł  dla osoby w rodzinie.