BIP Dębowa Kłoda

Poradnik dla rolnika?>

Poradnik dla rolnika

Poniżej zamieszczamy materiały wypracowane w ramach realizacji projektu ” Edukacja ekologiczna społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju” współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowa Edukacja Ekologiczna”

Platforma edukacyjnej Baza Ekowiedzy: https://eko.zsceglow.pl/