BIP Dębowa Kłoda

Proces aktualizacji Strategii Rozwoju Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020?>

Proces aktualizacji Strategii Rozwoju Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020

Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju zaprasza do wypełnienia krótkiej ankiety przygotowanej w formie interaktywnego formularza w związku rozpoczętym procesem aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem ankiety jest uzyskanie opinii mieszkańców województwa lubelskiego na temat głównych dziedzin, które mają największy wpływ na rozwój oraz na kształtowanie życia społeczno-gospodarczego a także na temat potencjałów oraz problemów rozwojowych regionu.

Ankieta zawiera 3 moduły tj. ocenę znaczenia oraz wpływu podstawowych obszarów (dziedzin) życia społeczno-gospodarczego, potencjały i słabości oraz pytania otwarte dotyczące wskazania konkretnych inicjatyw i przedsięwzięć ważnych dla rozwoju województwa.

Każdy z trzech modułów ankietowych należy wypełnić do dnia 31 października 2019r.
Ankiety zostaną szczegółowo przeanalizowane, a ich zbiorcze wyniki zostaną zamieszczone na stronie: www.strategia.lubelskie.pl
Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu: (81) 47 81 489

Moduł I.Znaczenie oraz wpływ podstawowych obszarów (dziedzin) życia społeczno-gospodarczego
Moduł II.
Główne potencjały i słabości regionu

Moduł III.
Kluczowe przedsięwzięcia, inicjatywy