BIP Dębowa Kłoda

Producenci trzody chlewnej?>

Producenci trzody chlewnej

W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego KOMISJI (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, które to rozporządzenie ustanawia nowe normy i gwarancje jakie muszą spełniać gospodarstwa (zakłady) produkujące trzodę chlewną, PLW w Parczewie przekazuje wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii jakie musi spełniać gospodarstwo (zakład), z którego świnie będą sprzedawane poza wyznaczone strefy np. ze strefy czerwonej ( obecnie różowa ) do strefy żółtej (obecnie niebieska) lub niebieskiej

(obecnie czerwona) – nowa kolorystyka stref znajduje się na stronie GLW pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Pismo do Producentów Trzody Chlewnej powiatu parczewskiego-3