BIP Dębowa Kłoda

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020?>

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Jak informuje Bank Żywności w Lublinie rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg.

Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do magazynu Banku Żywności w Lublinie rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym dystrybucja artykułów spożywczych rozpocznie się prawdopodobnie w lutym 2020 r.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość dla zaistniałej sytuacji.               O rozpoczęciu udziału w Podprogramie 2019 niezwłocznie poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej.