BIP Dębowa Kłoda

Program „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”?>

Program „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż Gmina Dębowa Kłoda przystąpi do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z tym, prosimy wszystkich rolników posiadających odpady pochodzące z działalności rolniczej o wypełnienie poniższej deklaracji (w załączeniu) o ilościach posiadanych odpadów z podziałem na frakcje i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Dębowej Kłodzie – pokój nr. 1 – do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku nie otrzymania przez Gminę Dębowa Kłoda dotacji z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ,,Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej’’ zasady przyjęcia i zagospodarowania odpadów rolniczych ulegną zmianie.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przekazania oraz segregacji odpadów rolniczych:

ZASADY PRZEKAZYWANIA I SEGREGACJI ODPADÓW ROLNICZYCH:

1. Rolnik dostarcza odpady rolnicze na własny koszt.

2. Rolnik dostarcza odpady jedynie w godzinach pracy Urzędu Gminy (od poniedziałku do piątku) ,w miejsce specjalnie do tego,wyznaczone przez Gminę Dębowa Kłoda na zbiórkę odpadów rolniczych.

3. Dostarczane odpady rolnicze nie mogą zawierać żadnych innych przedmiotów (ziemia, piach, kamienie itp.) ani innych odpadów poza zadeklarowanymi.

4. Dostarczane odpady muszą być posegregowane i przekazane w sposób umożliwiający łatwą identyfikację oraz rzetelne sprawdzenie przez pracowników Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.