BIP Dębowa Kłoda?>

Program”Czyste Powietrze”

Data zamieszczenia: 4.01.2023 r.

„Czyste Powietrze” wdrażanie programu stan na 31.12.2022 r.

Lp.
Gmina
Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie
Liczba zawartych umów
o dofinansowanie
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Kwota
wypłaconych
dotacji

1

Dębowa Kłoda

45

38

23

338 584,54

Data zamieszczenia: 24.11.2022 r. :

  • Wójt Gminy Dębowa Kłoda serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne w ramach Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w sali GOK Dębowa Kłoda prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w związku z utworzeniem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w siedzibie urzędu.

 

Harmonogram punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Punkt konsultacyjny: siedziba Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A

Liczba godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

2

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

 

Punkt Konsultacyjny „Czyste Powietrze” – zmiany harmonogramu

Punkt konsultacyjny będzie nieczynny w dniach:

  • 1 listopada 2022
  • 11 listopada 2022
  • 26 grudnia 2022

Wydłużone godziny otwarcia przypadają na terminy:

8 listopada 2022 – 10:00 – 13:00

15 listopada 2022 r. – 10:00 – 13:00

18 listopada 2022 r. – 10:00 – 13:00

22 listopada 2022 r. – 10:00 – 13:00

25 listopada 2022 r. – 10:00 – 13:00

29 listopada 2022 r. – 10:00 – 13:00

,,Czyste Powietrze” wdrażanie programu stan na 30.09.2022 r.

Lp.
Gmina
Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie
Liczba zawartych umów
o dofinansowanie
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Kwota
wypłaconych
dotacji

1

Dębowa Kłoda

42

34

17

240 898,74

  • Wójt Gminy Dębowa Kłoda serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne w ramach Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 10:00 w sali GOK Dębowa Kłoda prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w związku z utworzeniem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w siedzibie urzędu.
  • Wójt Gminy Dębowa Kłoda serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne w ramach Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w sali GOK Dębowa Kłoda prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w związku z utworzeniem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w siedzibie urzędu.

W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na   które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Czyste powietrze-zdrowy wybór!

Wójt Gminy Dębowa Kłoda serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne w ramach Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 10:00 w sali GOK Dębowa Kłoda.

W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Ponadto przewidziano również czas na pytania od mieszkańców i osób zainteresowanych.

Jednocześnie przypominamy, że w Urzędzie Gminy w Dębowej Kłodzie został uruchomiony Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, gdzie można złożyć i skonsultować wniosek o dofinansowanie.

Więcej informacji o programie CZYSTE POWIETRZE znajdą Państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Gmina Dębowa Kłoda uruchomiła punkt konsultacyjno-informacyjny w siedzibie urzędu w ramach programu Czyste Powietrze. Pracownicy udzielają mieszkańcom informacji o programie oraz wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku i rozliczania przyznanego dofinansowania, a także przekazanie do WFOŚiGW wniosku złożonego w gminie. Serdecznie zapraszamy 🙂
W grudniu ubiegłego roku zostały zaopiniowane zmiany do programu a już w styczniu br. mają zostać udostępnione dokumenty programowe, które są niezbędne w naborach wniosku. Informacje o nowościach w programie można znaleźć na stronie internetowej: https://www.wfos.lublin.pl/…/nowosci-w-programie-czyste…
 

 

Harmonogram punktu konsultacyjno-informacyjnego
w związku z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Punkt konsultacyjny: siedziba Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A

Liczba godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

2

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

Punkt Konsultacyjny „Czyste Powietrze” – zmiany harmonogramu

Punkt konsultacyjny będzie nieczynny w dniach:

  • 1 listopada 2021
  • 11-12 listopada 2021

Wydłużone godziny otwarcia przypadają na terminy:

8 listopada 2021 – 10:00 – 13:00

15 listopada 2021 r. – 10:00 – 13:00

18 listopada 2021 r. – 10:00 – 13:00

25 listopada 2021 r. – 10:00 – 13:00

22 listopada 2021 r. – 10:00 – 13:00

29 listopada 2021 r. – 10:00 – 13:00