Program”Czyste Powietrze”

Harmonogram punktu konsultacyjno-informacyjnego
w związku z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Punkt konsultacyjny: siedziba Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A

Liczba godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

2

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00