BIP Dębowa Kłoda

Projekt studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda?>

Projekt studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda

Data zamieszczenia: 4.03.2020 r.

Poniżej zamieszczony został projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu do dnia 24 marca 2020 r.

Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego

Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego