BIP Dębowa Kłoda

Projekty realizowane ze środków PFRON?>

Projekty realizowane ze środków PFRON

Gmina Dębowa Kłoda w dniu 25.11.2022 r. podpisała umowę o powierzenie grantu na przedsięwzięcie pn. „Dostępność w Gminie Dębowa Kłoda” finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 .

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności mieszkańców gminy i interesantów korzystających z usług publicznych świadczonych przez urząd gminy i jednostki podległe gminie do tychże usług publicznych świadczonych na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami związanymi z dysfunkcjami słuchu, wzroku, mowy czy ruchu oraz dysfunkcjami behawioralno-poznawczymi, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie gminy w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Wartość grantu 99 997,00 PLN

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

  1. Poprawa dostępności architektonicznej budynku urzędu i jednostek publicznych (szkół podstawowych), w tym m.in. remont łazienek, montaż platformy schodowej, montaż taśm schodowych i odblaskowych na szyby drzwiowe.
  2. Poprawa dostępności cyfrowej w tym m.in. usługa doradcza, modernizacja strony internetowej, w tym nagrania treści strony w języku migowym, zakup tabletu przenośnego Mówik z licencją, wykupienie licencji do tłumaczeń PJM.
  3. Dostępność komunikacyjno-informacyjna w tym m.in. Tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń, tabliczki na drzwi w alfabecie Braille’a, pętla indukcyjna stanowiskowa, lupy elektroniczne, lupy stojące na stół.