BIP Dębowa Kłoda

Przypominamy o złożeniu deklaracji o źródłach ogrzewania budynków?>

Przypominamy o złożeniu deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Przypominamy, że niezłożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła w terminie do 30 czerwca 2022 r. skutkować będzie karą w wysokości 500 zł. Obowiązek składania dotyczy właścicieli/współwłaścicieli/zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajdują się źródła ciepła.