BIP Dębowa Kłoda

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN?>

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

Harmonogram przyjęć psychologa:  każda 3 środa m-c w godzinach od 15.00 do 18.00

Zapisy pod numerem telefonu: 83 355-70-18

Miejsce porad: Ośrodek Zdrowia NZOZ, Dębowa Kłoda 113

 Punkt Konsultacyjny finansowany jest w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.