BIP Dębowa Kłoda

„Razem bezpieczniej”?>

„Razem bezpieczniej”

Informujemy, że Gmina Dębowa Kłoda w dniu 13.09.2017r. otrzymała dofinansowanie ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości turystycznej Białka w gminie Dębowa Kłoda” w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017r.”

W ramach w/w projektu realizowane będą następujące główne działania:

 1. Montaż i oznakowanie monitoringu
 2. Dostosowanie organizacji ruchu drogowego do zaistniałych zmian
 3. Oznakowanie poziome i pionowe:

– zakup i montaż progów zwalniających

– zakup farby do znakowania poziomego

– zakup i montaż lustra

– zakup i montaż znaków drogowych do oznakowania progów zwalniających

 1. Zakup i montaż blokady-słupków
 2. Stworzenie anonimowego formularza kontaktowego na stronie gminy
 3. Debata przeprowadzona przez Funkcjonariuszy Policji na temat bezpieczeństwa dla mieszkańców Białki i pracowników UG Dębowa Kłoda
 4. Pokaz i warsztaty dla mieszkańców Białki z ratownictwa medycznego i technicznego
 5. Debata zorganizowana przez przedsiębiorców o zagrożeniach w Białce i wypracowanie wspólnych mechanizmów współpracy z KPP w Parczewie
 6. Szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu prawidłowego stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności dotyczących zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 7. Kurs-szkolenie Kwalifikowanej I pomocy dla OSP
 8. Szkolenie dla KPP w Parczewie z zakresu „Negocjator policyjny”
 9. Szkolenie dla pracowników UG Dębowa Kłoda z zakresu identyfikacji i przeciwdziałaniu zagrożeń.

Realizacja powyższych działań nastąpi jeszcze w roku 2017. Zachęcamy do uczestniczenia w zaproponowanych przedsięwzięciach.