BIP Dębowa Kłoda

Rekrutacja do projektów – „Plan na sukces-zostań przedsiębiorcą” oraz „Dotacje na start”?>

Rekrutacja do projektów – „Plan na sukces-zostań przedsiębiorcą” oraz „Dotacje na start”

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza osoby do udziału po 30 roku życia z woj. lubelskiego, które przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej i są bezrobotne (tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Warunki projektów znajdują się na stronach internetowych www.plannasukces.eu dotacjenastart.eu w zakładce-Dokumenty.
W razie dodatkowych pytań zapraszamy pod nr tel. 511067300