BIP Dębowa Kłoda

Rekrutacja do II edycji Szkoły Liderów programu Administracja pod kontroląRekrutacja do II edycji Szkoły Liderów programu Administracja pod kontrolą

Szkoła Liderów to propozycja dla osób zaangażowanych społecznie, chcących zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności. Program składa się z 6 weekendowych szkoleń w Warszawie, w trakcie których uczestnicy wezmą udział w wykładach, warsztatach oraz spotkaniach mentoringowych.

Co oferujemy?

Tematyka zajęć obejmuje m.in.: prawo administracyjne, dostęp do informacji publicznej, społeczną kontrolę władzy publicznej, wystąpienia publiczne, leadership, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.

Oprócz weekendowych zjazdów uczestnicy wybierają mentorów, którzy towarzyszą im przez cały czas trwania szkolenia. W trakcie zajęć mentoringowych kursanci Szkoły Liderów doskonalą praktyczne umiejętności sporządzania wniosków, petycji i innych pism niezbędnych w prowadzeniu działalności strażniczej.
Małe grupy zajęciowe zapewniają zindywidualizowane podejście do każdego kursanta. Dodatkowo, uczestnicy mogą spróbować sił w organizowanych w trakcie Programu konkursach,a także mają możliwość publikacji własnych tekstów na stronie www.administracjapodkontrola.pl

Kogo poszukujemy?

  • osób zaangażowanych lokalnie,
  • zainteresowanych działalnością kontrolną i strażniczą,
  • aktywistów i członków organizacji pozarządowych,
  • zaangażowanych społecznie studentów prawa i administracji. Udział w Szkole Liderów jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają również nocleg oraz wyżywienie podczas zjazdów. W tym roku do udziału w Programie zaprosimy 40 osób.

    Jak aplikować?

    Żeby wziąć udział w programie należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz przesłać na adres mailowy oświadczenie o danych osobowych. 

    Zgłoszenia – do 9 lutego 2021 roku.

Broszura Administracja pod kontrolą