BIP Dębowa Kłoda

Rozpoczęte prace budowlane-„Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda”?>

Rozpoczęte prace budowlane-„Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda”

Prace budowlane dotyczące projektu pn.: „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” współfinansowanego ze środków UE na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały rozpoczęte.

Podczas prowadzonych prac w miejscowości Białka na działce nr 332 zostały usunięte karpy drzew, które można teraz bezpłatnie nabyć. Zapraszamy po odbiór. Szczegółowe informacje pod nr tel. 83 3557578 lub 83 3557008.