BIP Dębowa Kłoda

„Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych”?>

„Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych”

Poniżej zamieszczamy Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków od dnia 31 października do dnia 29 listopada 2016 r.         Ogłoszenie o naborze 6.4 (2016)