BIP Dębowa Kłoda

Spotkanie dotyczące problemów gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich?>

Spotkanie dotyczące problemów gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza do udziału w spotkaniu poświęconym aktualnym problemom gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Spotkanie realizowane jest w ramach operacji SIR pn. „ Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody”. Wydarzenie odbędzie się dnia 09 Września 2021 r. w godzinach 9.00-11.00 w ,,Domu Weselnym u Jarmuła’’. Podczas spotkania poza kwestiami związanymi z tworzeniem lokalnych partnerstw poruszone zostaną zagadnienia dotyczące adaptacji rolnictwa do zmian klimatu, małej retencji, melioracji wodnych, prawa wodnego oraz źródeł finansowania przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodnej.

                Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli administracji publicznej, producentów rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli doradztwa rolniczego, nauki oraz przedsiębiorców i organizacji mających związek z gospodarką wodną danego powiatu.

                Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie z ramienia LODR w Końskowoli jest Pan Bernard Chilczuk  – tel. kom.: 601594756; 83-354 24 74