BIP Dębowa Kłoda

Spotkanie informacyjne dot. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda na lata 2017-2023?>