BIP Dębowa Kłoda?>

Spotkanie

W dniu 29 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w budynku po byłym przedszkolu w Dębowej Kłodzie (lokal nad Ochotniczą Strażą Pożarną) odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu ,,Czyste Powietrze”.

Spotkania informacyjne dla mieszkańców o zasadach Programu będą odbywać się cyklicznie jedno na kwartał.

Ponadto informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez Gminy zaświadczeń  o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania  w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.