BIP Dębowa Kłoda

Zgłoś zadanie?>

Zgłoś zadanie

    Zapraszamy instytucje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i osoby fizyczne do zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r. Karty zgłoszeń zadania należy złożyć do dnia 27 października 2017r. u przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie – Jolanty Antoniuk.