BIP Dębowa Kłoda

Sprzedaż węgla przez Gminę Dębowa Kłoda?>

Sprzedaż węgla przez Gminę Dębowa Kłoda

W związku z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, że przystępuje do wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Dębowa Kłoda, zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na zasadach określonych w ustawie.

Zgłoszenie zamiaru zakupu węgla na potrzeby gospodarstwa domowego /do pobrania/ należy złożyć w siedzibie Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda, pokój nr 11, Dębowa Kłoda 116 A, 21-211 Dębowa Kłoda, lub przesłać elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@debowakloda.pl , w terminie do 25.10.2022r. 2022 r. do godz. 9.00.

Informujemy, że do dokonania zakupu preferencyjnego będzie uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Złożenie deklaracji ma charakter wyłącznie informacyjny i służy do określenia przez Gminę Dębowa Kłoda zapotrzebowania na węgiel kamienny w ramach zakupu preferencyjnego.

Ewentualne pytania pod nr tel. 83 3557008 lub 833557023.

deklaracja