BIP Dębowa Kłoda?>

Stypendia szkolne

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje o możliwości wypłacania stypendiów szkolnych w kasie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w miesiącu czerwcu wyłączając dni 19 i 21 czerwca 2019r.