BIP Dębowa Kłoda

Stypendium szkolne-wypłata?>

Stypendium szkolne-wypłata

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i pracowników Urzędu, informujemy iż wypłaty stypendiów szkolnych będą odbywały się na wskazany na oświadczeniu nr konta bankowego.

  1. W związku z powyższym prosimy o zwrotne dostarczenie wypełnionych i podpisanych oświadczeń o wyrażeniu zgody na wypłatę stypendium szkolnego na konto bankowe.
  2. Wraz z oświadczeniem prosimy o dostarczenie faktur, potwierdzających poniesienie kosztu edukacyjnego (faktury wystawione za zakupione materiały edukacyjne itd. od 01.01.2020r.) Proszę zwracać uwagę na dane zamieszczone na fakturze (państwa imiona, nazwiska, adresy, tak by nie było w nich błędów i aby zgadzały się z danymi wnioskodawcy). Pozostałe wytyczne dotyczące faktur i tego co stanowi przykładowy wydatek kwalifikowany do wypłaty stypendium nie zmieniły się.
  3. W przypadku kilkorga dzieci wnioskodawcy proszę spiąć faktury dla każdego dziecka osobno i ołówkiem na pierwszej fakturze napisać jakiego dziecka dotyczy dany komplet.
  4. Faktury i oświadczenia proszę dostarczać w możliwie najszybszym terminie, najlepiej do 30.05.2020r. (zapakowane w kopercie z dopiskiem stypendium szkolne należy wrzucić do skrzynki znajdującej się przy drzwiach Urzędu).
  5. Wypłaty stypendium po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dostarczonych faktur będą odbywały się sukcesywnie od 01.06.2020r. do 26.06.2020r.
  6. W razie wszelkich niejasności proszę o kontakt telefoniczny pod nr (83) 355 70 06.