BIP Dębowa Kłoda

Susza 2018-ponowna lustracja upraw?>

Susza 2018-ponowna lustracja upraw

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż związku z szacowaniem strat w uprawach rolnych w wyniku suszy, zgodnie z najnowszymi raportami IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, szacowaniu podlegają  uprawy, których  wcześniej nie można było oszacować (t.j. kukurydza, ziemniaki, buraki).

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie w terminie do  4 października 2018r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Dębowa Kłoda pisemnych wniosków (w godzinach pracy urzędu) – korekty do protokołów suszowych  o oszacowanie wysokości powstałych szkód w w/w  uprawach.

Ponadto informujemy, iż w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w pok. Nr 2 można odbierać protokoły suszowe celem złożenia wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Parczewie.

Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju wsi