Świadczeniea programu “500+”

Informujemy, iż wypłaty świadczeń programu “Rodzina 500+” za miesiąc styczeń  2017r. realizowane będą w dniach 24-25 stycznia 2017 r.