BIP Dębowa Kłoda

Szacowane wartości instalacji odnawialnych źródeł energii i wkładu własnego mieszkańca?>

Szacowane wartości instalacji odnawialnych źródeł energii i wkładu własnego mieszkańca

W związku z zorganizowanym spotkaniem w dniu 24.06.2019r. z mieszkańcami Gminy dotyczącym udziału w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii m.in.: solary, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informujemy, iż poniżej zamieszczamy 2 warianty szacunkowej wartości instalacji i wkładu własnego mieszkańca, jaki musiałby ponieść przystępując do projektu.
Koszty podatku VAT nie stanowią wartości dofinansowania i będą pokryte przez mieszkańca. Stawka podatku VAT będzie wynosiła 8% w przypadku instalacji montowanych na budynku mieszkalnym oraz 23% poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, budynku gospodarczym).

Prosimy o zapoznanie się z wartościami finansowymi i zgłoszenie się osobiście do siedziby Urzędu Gminy Dębowa Kłoda lub poinformowanie telefoniczne o wybranym wariancie dofinansowania w przypadku kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych. Ostateczny termin zgłaszania do 1 lipca 2019 r. do godz.16.00.

Informujemy również, że osoby przystępujące do projektu powinni mieć uregulowane wszelkie zobowiązania finansowe wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, ścieki, odbiór odpadów komunalnych itp.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 833557023 lub 83 3557010