BIP Dębowa Kłoda

Szczepienie personelu medycznego – zapisy przedłużone do 14 stycznia?>

Szczepienie personelu medycznego – zapisy przedłużone do 14 stycznia

Personel medyczny i niemedyczny jest szczepiony przeciw COVID-19 w tzw. szpitalach węzłowych. W Polsce jest w sumie 509 takich jednostek. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek. Zgłoś swoich pracowników z sektora ochrony zdrowia na szczepienia przeciw COVID-19. Skorzystaj z formularza on-line.

Szczepienie medyków w każdym województwie

Trwają zgłoszenia priorytetowej grupy „zero” do szczepień przeciw COVID-19. Do 14 stycznia 2021 r. szpitale węzłowe będą zbierać dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w specjalnie przygotowanych placówkach. Za zebranie listy chętnych pracowników odpowiada pracodawca. Dane może przekazać w wygodny i szybki sposób za pośrednictwem specjalnego formularza online.

Personel medyczny i niemedyczny będzie szczepiony przeciw COVID-19 w tzw. szpitalach węzłowych. W Polsce jest ich w sumie 509. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych szpitali, przychodni i aptek.

Kto należy do priorytetowej grupy „zero”?

W Polsce w pierwszej kolejności zaszczepione będą osoby najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem z racji swoich zawodowych obowiązków.

Są wśród nich:

 • pracownicy szpitali węzłowych,
 • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
 • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Ważne! Do grupy „zero” zalicza się także personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści).

Jestem pracownikiem sektora służby zdrowia – jak się zgłosić?

Większość obowiązków związanych ze szczepieniem wykona Twój pracodawca. Jak wygląda ten proces krok po kroku?

 1. Zgłoś się do pracodawcy.
 2. Wypełnij oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Twój pracodawca wybierze szpital węzłowy i przekaże zbiorcze zestawienie chętnych do wybranego szpitala.
 4. Szpital węzłowy ustali grafik szczepień i zaprosi Cię, a także innych pracowników z Twojej instytucji.
 5. Stawiasz się na szczepienie, przechodzisz kwalifikację, podpisujesz zgodę na szczepienie (e-skierowanie jest tylko elektroniczne w systemie P1).
 6. Szczepisz się.
 7. Umawiasz się na podanie drugiej dawki w tym samym szpitalu węzłowym.

Po drugiej dawce szczepionki będziesz mógł pobrać zaświadczenie o szczepieniu w formie kodu QR ze swojego Internetowego Konta Pacjenta lub z aplikacji mObywatel.

Jak zgłosić pracowników do szczepienia?

Jeśli jesteś pracodawcą, to na Tobie spoczywa obowiązek zgłoszenia swoich pracowników do szczepienia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, możesz to zrobić za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie: https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl.

Formularz składa się z trzech etapów, w których musisz:

 • wskazać dane zgłaszającego podmiotu
 • wybrać szpital węzłowy
 • przekazać dane pracowników (konieczne: PESEL itd.)

UWAGA! Pracodawco, jeżeli już wcześniej przekazałeś listę bezpośrednio do szpitala węzłowego przez gabinet.gov.pl, nie musisz ponownie jej wysyłać. Formularz online jest przeznaczony dla osób, które jeszcze nie zgłosiły swoich pracowników do szczepień.

Jeśli z kolei skorzystasz z formularza online, nie będziesz musiał już wysyłać zgłoszeń na gabinet.gov.pl – wystarczy zgłosić listę przez jeden serwis.

Zasady szczepień dla personelu medycznego – najważniejsze pytania i odpowiedzi

  

Kiedy rozpoczną się szczepienia personelu medycznego?

Szczepienia w Unii Europejskiej rozpoczęły się 27 grudnia.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia otrzymają możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności.

Kto z personelu medycznego i niemedycznego może skorzystać ze szczepień przeciwko COVID-19?

Osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia mają możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności.

Są to osoby z grupy „zero”, czyli:

 • pracownicy szpitala węzłowego
 • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
 • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych
 • osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów.

Do grupy „zero” zalicza się także:

 • personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści),
 • pracowników firm współpracujących z podmiotem medycznym, którzy stale przebywają w tym podmiocie,
 • rodziców wcześniaków.

Do szczepienia mogą się zgłosić osoby wymienione w etapie 0, niezależnie od tego, czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

Grupa 1:

 • funkcjonariusze i pracownicy Policji,
 • ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,
 • nauczyciele,
 • Wojsko Polskie,
 • osoby powyżej 60 roku życia,
 • pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU „0”, tj. tacy, którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

Na jakiej zasadzie są typowani medycy do pierwszych szczepień?

Dany szpital węzłowy układa grafik, w którym określona jest kolejność szczepień. Dotyczy ona grupy „0”, a o zaszczepieniu w danym dniu decyduje przede wszystkim obecność personelu danego dnia w pracy.

Kiedy personel medyczny i niemedyczny może zapisywać się do szczepień przeciwko COVID-19?

Do 14 stycznia szpitale węzłowe mają czas na zebranie list chętnych na szczepienie. Osoby te muszą być zatrudnione w placówkach wytypowanych do szczepienia w etapie „0” oraz muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W tzw. etapie „0” uprawnieni do szczepienia w szpitalach węzłowych są:

 • pracownicy szpitala węzłowego,
 • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
 • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych
 • osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów.

Do grupy „zero” zalicza się także:

 • personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści),
 • pracowników firm współpracujących z podmiotem medycznym, którzy stale przebywają w tym podmiocie,
 • rodziców wcześniaków.

Do szczepienia mogą się zgłosić osoby wymienione w grupie „zero”, niezależnie od tego, czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

Do 14  stycznia trwa także zbieranie list personelu i pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych, którzy chcą skorzystać ze szczepień przeciw COVID-19. Do tego terminu na szczepienie mogą zgłaszać się również pracownicy uzdrowisk i szpitali niewęzłowych (np. onkologicznych). Dotyczy to również personelu niemedycznego.

Szczepienie w ZOL-ach, uzdrowiskach i szpitalach niewęzłowych będzie zorganizowane na miejscu (czyli w tych placówkach).

Jestem pracownikiem sektora służby zdrowia – jak się zgłosić?

Większość obowiązków związanych ze szczepieniem wykona Twój pracodawca. Jak wygląda ten proces krok po kroku?

 1. Zgłoś się do pracodawcy.
 2. Wypełnij oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Twój pracodawca wybierze szpital węzłowy i przekaże zbiorcze zestawienie chętnych do wybranego szpitala.
 4. Szpital węzłowy ustali grafik szczepień i zaprosi Cię, a także innych pracowników z Twojej instytucji.
 5. Stawiasz się na szczepienie, przechodzisz kwalifikację, podpisujesz zgodę na szczepienie (e-skierowanie jest tylko elektroniczne w systemie P1).
 6. Szczepisz się.
 7. Umawiasz się na podanie drugiej dawki w tym samym szpitalu węzłowym.

Jak zgłosić pracowników do szczepienia?

Jeśli jesteś pracodawcą, to na Tobie spoczywa obowiązek zgłoszenia swoich pracowników do szczepienia. Jeszcze tego nie zrobiłeś? Wypełnij specjalny formularz dostępny na stronie: https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/.

Formularz składa się z trzech etapów, w których musisz:

 • wskazać dane zgłaszającego podmiotu
 • wybrać szpital węzłowy
 • przekazać dane pracowników (konieczne: PESEL)

UWAGA! Pracodawco, jeżeli już wcześniej przekazałeś listę bezpośrednio do szpitala węzłowego, nie musisz ponownie jej wysyłać. Formularz online jest przeznaczony dla osób, które jeszcze nie zgłosiły swoich pracowników do szczepień.

Jak działa szpital węzłowy?

 1. Dyrektor szpitala węzłowego wyznacza koordynatora ds. szczepień w danym szpitalu (do 16.12.2020 r.)
 1. Dyrektor szpitala wyznacza osobę odpowiedzialną za obsługę systemu IT w zakresie dystrybucji szczepionek (administratora systemu z poziomu szpitala węzłowego).Dane tej osoby (imię, nazwisko, e-mail, telefon, pesel) wraz z oświadczeniem tej osoby o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, przekazuje do OW NFZ do 18.12.2020 r.
 2. Szpital zakłada skrzynkę mailową dot. akcji szczepień i publikuje tę informację na swojej stronie internetowej do 17.12.2020 r. W tym miejscu publikuje również formularz zgłoszeń na szczepienia. Na tę skrzynkę podmioty przesyłają listy chętnych do szczepienia na specjalnym formularzu.
 3. Szpital tworzy listę chętnych na szczepienie pracowników swojej jednostki oraz zbiera oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych (zgoda może być w formie mailowej zawierającej odpowiednią klauzulę). Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości, będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.
 4. Szpital przyjmuje od podmiotów wymienionych w grupie „0” zbiorcze zgłoszenia chętnych na szczepienia wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Listy są przyjmowane do 14.01.2021 r. Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości, będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.
 5. Szpital przyjmuje od podmiotów wymienionych w grupie „1” zbiorcze zgłoszenia chętnych na szczepienia zatrudnionych w innych podmiotach wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Szpital ustala grafik szczepień w oparciu o informacje na temat dostaw szczepionek pozyskane z Agencji Rezerw Materiałowych (kontakt poprzez koordynatora szczepień).
 7. Szpital przeprowadza szczepienia oraz umawia termin podania drugiej dawki szczepionki.
 8. Dane koordynatora szpital przekazuje do OW NFZ (imię, nazwisko, numer tel., e-mail) oraz umieszcza na stronie internetowej szpitala w zakładce dot. akcji szczepień.

Koordynator:

 1. kontaktuje się z ARM na temat przewidywanych dat dostaw szczepionek do szpitala,
 2. kontaktuje się z podmiotami, które zgłosiły osoby do szczepienia,  aby ustalić termin szczepień,
 3. realizuje działania informacyjno-promocyjne.

Kto z personelu niemedycznego może się zaszczepić?

Do szczepień mogą przystąpić wszyscy pracownicy sektora służby zdrowia. Dotyczy to również personelu administracyjnego i pomocniczego. Nie ma też znaczenia podstawa zatrudnienia – zaszczepić się mogą również wolontariusze lub osoby na praktykach zawodowych.

Prawo do zaszczepienia się przeciw COVID-19 mają także np. pracownicy księgowości szpitala, a także pracownicy firmy współpracującej z placówką medyczną, czy rodzice wcześniaków.

Do grupy „zero” należy zaliczyć osoby pracujące m.in. w:

 • podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • aptece, punkcie aptecznym, hurtowni farmaceutycznej, firmy transportującej leki
 • punkcie zaopatrzenia w wyroby medyczne,
 • uczelni medycznej,
 • jednostce organizacyjnej samorządu zawodowego zawodów medycznych.

Gdzie można zadzwonić po dodatkowe informacje nad temat Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19?

Szczegółowe i aktualne informacje znajdziesz na bezpłatnej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 dostępnej pod numerem tel. 989.

Blisko 500 konsultantów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu odpowiada na pytania dotyczące zarówno organizacji szczepień jak i kwestii związanych z samym podaniem szczepionek. Informacje są udzielane w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Połączenie z infolinią Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 jest bezpłatne.

Numer dla osób dzwoniących z zagranicy oraz dla abonentów operatorów nie obsługujących numerów specjalnych: (22) 62 62 989.

Dla zainteresowanych, w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00 na stronie gov.pl/szczepimysie będzie dostępny jest  wideoczat.

Pytania można również przesłać na adres: szczepionki@nfz.gov.pl.

Od 15 stycznia przez infolinię będzie można zapisywać się na szczepienie.

Kto może zgłaszać się do szczepienia? Czy możliwe są zgłoszenia indywidualne?

Proces zbierania zgłoszeń do szczepień dla tzw. grupy „zero” powinien zorganizować kierownik podmiotu, którego pracownicy wyrazili chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19, a następnie przekazać zgłoszenia do szpitala węzłowego.

Chęć zaszczepienia będzie można zgłaszać przez specjalny formularz od 15 stycznia 2021 r., kiedy ruszą zapisy dla pozostałych grup.

Czy są jakieś ograniczenia co do zgłoszeń do Narodowego Programu Szczepień?

Do szczepień mogą przystąpić wszyscy pracownicy sektora służby zdrowia. Dotyczy to również personelu administracyjnego i pomocniczego. Nie ma też znaczenia podstawa zatrudnienia – zaszczepić się mogą również wolontariusze lub osoby na praktykach zawodowych.Do szczepienia przeciw COVID-19 mają prawo również pracownicy księgowości szpitala, ale także pracownicy firmy współpracującej z placówką medyczną czy rodzice wcześniaków.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, osoby pracujące w podmiocie z sektora ochrony zdrowia podlegają szczepieniu przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności.

Do grupy tej zalicza się osoby pracujące w:

 • podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • aptece, punkcie aptecznym, hurtowni farmaceutycznej, firmy transportującej leki
 • punkcie zaopatrzenia w wyroby medyczne,
 • uczelni medycznej,
 • jednostce organizacyjnej samorządu zawodowego zawodów medycznych.

W jakiej formie są przyjmowane zgłoszenia? Co ze zgodą RODO? Czy powinna być zawarta w oryginale?

Organizacja procesu zapisów leży po stronie kierownika podmiotu leczniczego, który zbiera zgłoszenia, w tym przede wszystkim kierownika szpitala węzłowego. Aby uzyskać konkretne informacje, skontaktuj się ze szpitalem węzłowym.

Istotne jest, aby przekazywane listy osób zgłaszanych zawierały dane w układzie wskazanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Osoba, która chce się zaszczepić, powinna wraz ze swoimi danymi osobowymi przekazać zgodę na ich przetwarzanie przez podmioty uczestniczące w procesie organizacji i realizacji szczepień (tj. przez podmiot, który odebrał zgłoszenie, podmiot węzłowy, do którego zostało przekazane, Centrum e-Zdrowia, które wystawi skierowanie, Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia). Zgoda ta może zostać przekazana w formie papierowej lub elektronicznej (np. skan, zdjęcie, wiadomość e-mail).

Czy jeśli pracuję w podmiocie wykonującym działalność leczniczą innym, niż wymienione powyżej  lub w aptece, będę mógł się zaszczepić w tzw. szpitalu węzłowym?

Tak, osoby pracujące w podmiotach z sektora ochrony zdrowia będą szczepione w szpitalach węzłowych.

Czy i jak będzie prowadzona weryfikacja zgłoszeń?

Szczepienie przeciw COVID-19 jest przeznaczone dla wszystkich pracowników danego podmiotu niezależnie od tego, czy dana osoba wykonuje zawód medyczny. Podmiot leczniczy jest odpowiedzialny za przygotowanie listy pracowników zgłaszających chęć zaszczepienia się. Dlatego to kierownik podmiotu weryfikuje listę zgłoszonych pracowników, gdyż ma wiedzę, czy zgłoszona osoba jest w danej placówce zatrudniona.

Podmiot realizujący szczepienie zgłasza personel własny i innych jednostek poprzez przesłanie zestawienia (numer PESEL oraz oznaczenie „pracownik medyczny/niemedyczny”) wg wzoru przekazanego przez NFZ.