BIP Dębowa Kłoda

Trybuny-rozbudowa boiska sportowego?>

Trybuny-rozbudowa boiska sportowego

Dziękujemy firmie Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.  za współfinansowanie projektu CSR-„Kultywowanie tradycji, kultury i historii” w ramach, którego nastąpiła „Rozbudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie przez budowę trybuny 3 – rzędowej”.

W projekcie zostało wykonane:
-zakup i montaż trybun;
-zakup i montaż balustrad;
-podjazd dla niepełnosprawnych;
– utwardzenie terenu kostką betonową.

Inwestycja została już zakończona i z dniem 27.04.2020 r. Gmina Dębowa Kłoda otrzymała Zaświadczenie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu budowlanego.

Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę mieszkańców z gminy Dębowa Kłoda związaną z alternatywną możliwością spędzania wolnego czasu. Dalsza rozbudowa boiska sportowego pozwoli na zwiększenie aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprzez integrację społeczeństwa wokół dyscypliny sportu, chcemy pokazać możliwości dalszego rozwoju i budować pozytywne postawy.

Powyższy projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, komfortu przebywania i korzystania z obiektu sportowego. Realizacja przedsięwzięcia ma też bezpośredni wpływ na atrakcyjność i promocję sportu w naszej miejscowości.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-2.png