BIP Dębowa Kłoda

Uproszczony wzór oferty i sprawozdania dla „małych grantów”?>

Uproszczony wzór oferty i sprawozdania dla „małych grantów”

10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. „małego grantu”. Rozporządzenie wprowadza istotne zmiany do dotychczasowego             sposobu przygotowywania ofert w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności    pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przypominamy, że oferty realizacji projektów w trybie tzw. małych grantów składane są z inicjatywy organizacji, a realizacja zadania w trybie uproszczonym może trwać maksymalnie 90 dni, gdzie wysokość dotacji na takie zadanie nie może przekroczyć 10 tys. zł. Jedna organizacja nie może otrzymać więcej niż 20 tys. zł na wszystkie zadania w trybie uproszczonym w danym roku kalendarzowym.

Od 10 maja 2016 r. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie „małych grantów” muszą być składane na nowym wzorze.

Poniżej zamieszczamy nowy formularz oferty i sprawozdania w edytowalnym formacie doc.:

wzór oferty

wzór sprawozdania