BIP Dębowa Kłoda

Warsztaty kulinarne-zakończone?>

Warsztaty kulinarne-zakończone

Zakończyliśmy warsztaty kulinarne w związku z realizacją projektu pn. „Warsztaty kulinarne dla mieszkańców gminy Dębowa Kłoda jako sposób na promocję obszaru LGR objętego LSR”  dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach kulinarnych mieszkańcy mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń kulinarnych, zaprezentować kuchnię związaną z rybactwem i obszarem objętym LSR. Obok wiedzy istotnym elementem była integracja społeczna pomiędzy uczestnikami.

Realizatorem projektu była Gmina Dębowa Kłoda, która leży na pojezierzu łęczyńsko-włodawskim. Na obszarze tym znajduje się Jezioro Bialskie oraz sztuczne zbiorniki – stawy hodowlane. Jest miejscem atrakcyjnym turystycznie i przyczynia się do wzrostu potencjału rekreacyjnego obszaru z uwagi na znajdującą się tam infrastrukturę. Stąd zrodził się pomysł na realizację ww. projektu, który przyczyni się do  promocji obszaru związanego z rybołówstwem.

Na zakończenie projektu zostanie wydany folder, który zawiera głównie potrawy z ryb. W swej treści zawiera przepisy oparte na informacjach zebranych podczas warsztatów. Celem tego wydawnictwa jest przedstawienie i promocja dziedzictwa rybackiego, a tym samym zachowanie przepisów i receptur potraw rybnych i nie tylko.

Dziękujemy wszystkim za udział w warsztatach kulinarnych i życzymy by zdobyte doświadczenie było inspiracją do wspólnego gotowania i podejmowania dalszych wspólnych inicjatyw oraz tworzenia potraw kulinarnych w gronie znajomych.