BIP Dębowa Kłoda

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w latach 2020-2024.?>

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w latach 2020-2024.

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie informuje, iż na terenie całego kraju 2020 roku rozpoczęło się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024, którego celem jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.

W załączeniu pismo Ministra Klimatu i środowiska z dnia 24 maja 2021 r. informujące o pracach związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Lasu